Leerlingenraad

Elk jaar wordt de leerlingenraad opnieuw verkozen. Elke leerling mag zich kandidaat stellen. De klasleerkracht begeleid de leerlingen en zorgt ervoor dat elke leerling de kans heeft om zich kandidaat te stellen. Hiervoor wordt er ruimte tijdens de lesuren vrijgemaakt om het nut en doel van een leerlingenraad te duiden maar ook om kinderen te begeleiden in hun kandidaatstelling.

Er volgt een periode van twee weken om campagne te voeren. Dit bestaat uit een affiche opmaken die centraal opgehangen wordt en een voorstelling van elke leerling in elke klas die stemgerechtigd is.

Vervolgens zullen er per klas 2 kinderen verkozen worden om deel te nemen aan de leerlingenraad. Op deze manier kan elke klas vertegenwoordigd zijn bij afwezigheid van een leerling. De stemming gebeurt anoniem in een stemhokje. Er zal een leerkracht aanwezig zijn om de namen voor te lezen. De kinderen dienen anoniem per klas maximum twee namen aan te duiden.

De vergaderingen van de leerlingenraad vinden plaats tijdens de middagspeeltijd.

Er worden dan ook nieuwe mandaten aangesteld (voorzitter, ondervoorzitter en secretaris). De bekendmaking van de leerlingenraad gebeurt in de klas door de directeur. Ook de kinderen die niet verkozen werden, worden met uiterste respect bedankt voor hun deelname en aangemoedigd om volgend schooljaar opnieuw deel te nemen.