Opvang

Wij werken samen met de professionele voor- en naschoolse opvang IBO ’t Biebelotje Uitbergen. De kinderen kunnen rechtstreeks via de speelplaats van en naar de school komen, veilig en vlot! Hier kunnen de kinderen genieten van een ruim aanbod, zowel binnen als buiten.

Contactgegevens
Veerstraat 13
9290 Berlare
052 43 25 47

De opvang is open van 7.00u ’s ochtends en de kinderen worden om 8.10u naar de speelplaats van de school gebracht. Om 15.25u start de naschoolse opvang en worden de kinderen opgehaald op de speelplaats van de school. De opvang is open tot 18.30u, ook op woensdag.

Op lesvrije dagen en vakantieperiodes kan je ook inschrijven voor de opvang via deze link [KLIK HIER]

De betaling gebeurt via de opvang zelf. Ouders betalen een bijdrage die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind. Deze ouderbijdrage is berekend volgens het Besluit van de Vlaamse Regering ter zake. Vermindering vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin: -25%. Mogelijkheid tot aanvraag van een sociaal tarief: -50%.

Meer info: Buitenschoolse kinderopvang | Beleefberlare