GO! onderwijs

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Wij focussen op wat mensen verbindt en leren kinderen, jongeren en volwassenen samenleven over de grenzen van verschillen heen. Zo maken we van de school een betekenisvolle leer- en leefomgeving die bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving: een vrije democratie met actieve burgers waarin elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien.

Onze school, GO! basisschool De Kleine Schuit is vanaf 1 september 2022 een onderdeel van GO! Scholengroep 19 ‘Dender’. Scholengroep 19 ‘Dender’  treedt op als inrichtende macht voor haar instellingen. Zij ondersteunt en faciliteert binnen de krijtlijnen van het Bijzonder Decreet haar scholen en instellingen om de missie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en het specifieke pedagogisch project van de school of instelling ten volle te kunnen realiseren.

In deze is Scholengroep 19 ‘Dender’ een facilitator en een motor. De missie van Scholengroep 19 ‘Dender’ is dan ook het aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor efficiënt beheer, beleidsinnovatie, marktpositionering en kwaliteitsimplementatie.

Meer informatie over de scholengroep is terug te vinden op www.sgrdender.be