Troeven

Wij bieden een behouden vaart aan vanaf de peuterklas tot een vlotte overstap naar het secundair onderwijs. In onze kleinschalige school kent iedereen elkaar, dit biedt een meerwaarde in de totale ontwikkeling van uw kind.

Als school zorgen wij voor contactmomenten met de school maar ook met andere ouders. Wij beogen als school hiermee een hoge ouderbetrokkenheid binnen de brede zin van het woord. Binnen het aanbod van ons curriculum zorgen wij voor de kennis maar zeker ook de vaardigheden die elk kind nodig heeft om zich voor te bereiden om de moderne maatschappij. Hiervoor zijn er zelfs samenwerkingsverbanden met externe partners om de kwaliteit en het aanbod van onze school optimaal af te stemmen op de noden van de leerlingen. De details hierover zijn terug te vinden in het onderdeel ‘participatie’.

Kortom, u kiest bij ons niet enkel voor een school maar voor kwaliteitsvol onderwijs voor uw kind in een stimulerende en veilige omgeving.

Welkom in GO! basisschool De Kleine Schuit!

Troevenlijst

Kleinschalig (1 klas van elke leeftijd)

NIEUW! Goedgekeurde subsidie en plannen volledige vernieuwing speelplaats in 2024!

Van peuter tot de overstap naar het secundair onderwijs

Voor- en naschoolse opvang met groot aanbod voor de kinderen
(ook op lesvrije dagen en in verlofperiodes!)

Aanbod warme maaltijden of soep tijdens boterhammen

Eten in de klassen (lager) voor een rustige omgeving voor de kinderen

Zwemmen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar en watergewenning 3de kleuterklas

Als ouder word je betrokken bij de klasactiviteiten

Kinderen worden opgehaald aan de klas

Doordachte klaswerking met aandacht voor elk kind met uitvoerige interne expertise

Mooie infrastructuur met aandacht voor veiligheid

Uitdagende speelplaats voor jong en oud

Heldere communicatie

Oplossingsgerichte houding van het schoolteam

Sterk uitgebouwde zorgwerking (binnenklasdifferentiatie en opvolging)

Praktijkgerichte ervaring via uitstappen

Sterk netwerk externe partners

Frequent oudercontact of mogelijkheden tot feedback over de ontwikkeling van uw kind

Aandacht en stimuleren van buitenschoolse activiteiten (zoals typelessen, academie,…)

Maximale begeleiding in overgang secundair onderwijs

en nog zoveel meer!