CLB

Onze school werk samen met GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Dender.

Zonnestraat 25 – 9300 Aalst
053 46 95 00
www.facebook.com/CLBDenderAalst
 
Wat doet het CLB?

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen een beroep doen op de diensten van CLB Dender voor informatie, hulp en begeleiding.

Het CLB werkt op 4 domeinen:

Leren en studeren:
> Moeilijkheden met lezen en schrijven
> Zich niet goed kunnen concentreren
> Het lukt niet in de klas
> Rekenproblemen
> Niet meer gemotiveerd
> …

Onderwijsloopbaanbegeleiding:
> Hulp nodig bij het kiezen van de juiste studierichting
> Veranderen van studierichting
> Een individueel aangepast curriculum
> Zoeken naar een
school met een bepaalde studierichting
> …

Psycho-sociaal functioneren:
> Pestgedrag op school
> Verdriet na overlijden van familielid, vriend,…
> Ongelukkig op
school
> Gedragsproblemen op school en/of thuis
> …

Preventieve gezondheidszorg:
> 7 jaar en nog in bed plassen
> Verminderd zicht
> Welke vaccinaties zijn
noodzakelijk?
> Het gezondheidsbeleid van de school
> …

Elke leerling staat centraal.  Dit betekent ook dat alle inspanningen er voor zorgen dat een leerling de beste kansen krijgt.
Daarom is er extra aandacht voor leerlingen die door hun leefsituatie of achtergrond minder kansen krijgen om goed te ontwikkelen, te groeien en te leren.

We hebben respect voor iedereen, ongeacht afkomst of religie.
Elke CLB-medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim.
Onze dienstverlening is volledig gratis.