Visie

Ons logo, onze school in (een) beeld.

Op onze school maken kinderen een waardevolle tocht. Er wordt geleerd en geleefd. De kennis is belangrijk maar zeker ook de vaardigheden. Kinderen starten als het ware als een leeg blad dat gevormd zal worden. De gevouwen boot, geeft de kennis en vaardigheden weer die kinderen nodig hebben om hun tocht na de lagere school verder te zetten.

Deze tocht maken ze niet alleen, de vogels vliegen immers samen en helpen elkaar. Samen met de andere kinderen, het schoolteam, externe hulpverleners en zeker en vast met de ouders en familie als belangrijkste partner. Ondersteunen en begeleiden tot een volgende stap in de ontwikkeling bereikt is, dat is ons doel.

Het kind staat centraal waarbij we oog hebben voor alle aspecten van de ontwikkeling van elk kind op onze school. Leren stopt niet en gaat ook door buiten de klas of schoolmuren. We gaan in interactie met onze dichte maar zeker ook verdere omgeving. De schuit vaart op de Schelde met de groene oevers. De schelp-vorm verwijst specifiek naar het wapenschild van de gemeente Uitbergen, waar onze gezellige school gelegen is. Hier leggen we even het anker, tot het tijd is om verder te gaan…!

Onze school als krachtige leeromgeving binnen het PPGO!

Basisschool De Kleine Schuit biedt een leuke leer- en leefomgeving waarin kinderen samen leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan alle kinderen op onze school.

Het weerspiegelt de maatschappij en zetten in op gelijke onderwijskansen. Ze focust op het brede maatschappelijke leven en stelt het welbevinden van iedereen centraal.

De school zet haar deuren open voor de wereld en maakt een leven lang en levensbreed leren mogelijk. Er wordt een nieuwe leeromgeving gecreëerd die de modernste ICT-applicaties overal en voor iedereen ter beschikking stelt in een toegankelijk multifunctioneel en duurzaam schoolgebouw.

We beleven niet enkel schoolactiviteiten op de eigen campus maar zeker ook daarbuiten.

Het schoolteam stelt zich inspirerend op en zorgt voor ondersteuning in het ambitieus leerproces van elk kind met als doel maximale leerwinst te realiseren, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van elkeen.

Bron: https://g-o.be/missie-visie-en-waarden-van-het-go-onderwijs-van-de-vlaamse-gemeenschap/