Waarden

Onze school zet als lid van het gemeenschapsonderwijs in op het samen leren samenleven op basis van respect, openheid, gelijkwaardigheid, oprechtheid, betrokkenheid en engagement, waarden die de bouwstenen vormen voor opvoeding tot actief burgerschap.

Deze waarden worden op onze school concreet ingezet en we begeleiden de kinderen om samen deze waarden gelijkgestemd na te streven. Hieronder alvast enkele voorbeelden hoe wij dit in de dagelijkse praktijk toepassen.

Constructieve feedback en kinderen motiveren om steeds een volgende stap te zetten door onder andere coöperatieve werkvormen, feedbackgesprekken, zelfreflectie,…;
Creëren van voorspelbaarheid via allerlei systemen zoals dagplanning van de klas, doelenbord, huiswerkplanners,…;
Bieden van structuur door transparant de verwachtingen te bieden met afsprakenfiches, kwaliteitstools voor leerkrachten, een gedragen schoolbeleid,…;
Vormen van een sterke band met de leerkracht door kindgesprekken, kringgesprekken, rekening houden met de noden van elk kind,…

Dit is slechts een greep uit onze volledige schoolwerking waarmee we deze waarden nastreven.

Meer weten? Vraag nu je gesprek aan via info@dekleineschuit.be!

Bron