Infoavond nieuwe speelplaats (26 feb. 2024)

19 jan

Er staan op onze speelplaats een aantal vernieuwingen gepland.
Dit gaat vooral over ontharding en van de speelplaats voor onze kinderen een uitdagende plek maken.
Vanuit een transparante communicatie wens ik de geplande werken en de planning toe te lichten
en eventueel te luisteren naar bezorgdheden die er hierrond kunnen zijn.
U bent dan ook van harte welkom op deze infovergadering
op maandag 26 februari 2024 om 19.00u
op onze school, Kleine Kouterstraat 1.

Laat je ook iets weten of je erbij kan zijn?
Dan reserveren we alvast jouw plaatsje.
info@dekleineschuit.be